Fakery 1 min read

Anti-White False Flag Gilroy Shootings

Anti-White False Flag Gilroy Shootings

The Gilroy, El Paso, Dayton mass shootings are fake false flag events designed to push the aryan white hatred and gun control agendas.

Read next